Studiebelasting

We gaan uit van 40 schoolweken en een maximale bruto studie­belasting voor leerlingen van 40 klokuren per week: 40 SBU (studie­ belastinguren). Van deze 40 weken worden er 32 weken effectief gebruikt. Een schooljaar bestaat uit 1600 belastinguren. Hiervan zijn er gemiddeld 800 contacturen. Bijvoorbeeld een theoriemoduul: 16 contacturen en 16 huiswerkuren is 32 SBU. Een praktijkmoduul: 28 contacturen en 4 huiswerkuren is eveneens 32 SBU.