Voor de ouders

  • Formulieren e.d. die door de directie moeten worden ondertekend, moeten bij de administratie worden afgegeven en kunnen meestal de volgende dag opgehaald worden.
  • Voor een bewijs van inschrijving aan de R.K. MTS (schoolverklaring) moet men bij de administratieve medewerker, dhr. R. Alexander, terecht.
  • Bij twijfel over lichamelijke geschiktheid is het verstandig uw kind medisch te laten keuren. In geval van ziekte of gebreken die de studie kunnen beïnvloeden of zelfs gevaar kunnen opleveren in bijvoorbeeld de werkplaats, vooraf met de schoolleiding en/of de klassenmentor overleg plegen.
  • Tijdens de praktijklessen bouwkunde, werktuigbouwkunde, montage/onderhoud, procestechniek en elektrotechniek moet de student een veiligheidsbril dragen.
  • Vrijstelling voor de kavel ‘Lichamelijke Opvoeding’ is alleen mogelijk bij overleg van een doktersverklaring.
  • Direct na het eerste rapport zal er een ouderavond worden georganiseerd met als doel de studieresultaten te bespreken met de ouders.