Drugs & Alcoholbeleid

Het RKCS streeft naar gezonde scholen voor al onze studenten. Op grond hiervan volgt de RK-MTS het beleidsplan om zowel legale als illegale drugs- en alcoholgebruik en misbruik binnen de scholen te controleren, vroegtijdig te signaleren en adequaat te behandelen.

Drugstest

De leerlingen worden jaarlijks aselect op drugsgebruik getest. Hiermee creëert de school een veilige en gezonde leeromgeving en voorkomt de school ook dat stagiaires afgewezen worden. Gezien stagebedrijven stagiaires ook aan een drugstest onderwerpen. Het ligt in de bedoeling om 3 maal per schooljaar een drugstest onder de leerlingen af te nemen.