Toelating

Niveau

Vooropleiding

2 PBL-diploma met WIS en NASK 1.
3 PKL-diploma met WIS en NASK 1.
4  

 

TKL-diploma met WIS en NASK 1
HAVO 4 met WIS en natuurwetenschappen
PKL-diploma met Nederlands, WIS, NASK 1 voldoende (6,0) en het gemiddelde der cijfers 7,0 of meer.