Assistent Uitvoerder, niveau 4

Na het voltooien van de opleiding voortgezette timmerkracht niveau 3 (VT3) kan de student doorstromen naar de vervolgopleiding Assistent Uitvoerder niveau 4.
Dit is een tweejarige opleiding waarin men werkend lerend (WL) aan de slag gaat. Dat betekent 1 dag op school en 4 dagen in een erkend praktijkbedrijf.
Belangrijke taken van de assistent uitvoerder zijn oa: het lezen van bouwkundige tekeningen, bestekken, planningen, bijhouden van meer- en minderwerk en de veiligheid van alle op het bouwwerk aanwezige personen.