Visie & missie

Visie

Het beleid van de RK-MTS is erop gericht technisch goed opgeleide evenwichtige en zelfstandig functionerende jonge mensen af te leveren aan de gemeenschap.

 

Missie

De school biedt zijn leerlingen een leerklimaat aan, waarin zij gevormd worden volgens normen en waarden die wij in onze gemeenschap hoog achten en die hen in staat stelt hun capaciteiten en hun persoonlijkheid optimaal te ontplooien.

De leeromgeving zal de student stimuleren tot leergierigheid, creativiteit en betrokkenheid op basis van saamhorigheid.

De school zorgt ervoor dat in onze plannen voor de toekomst de leerlingen en hun toekomst steeds voorop staan.

Ook werkt de school aan een goede aansluiting van het onderwijs bij het bedrijfsleven.

De medewerking van de leerlingen en hun ouders is daarbij onmisbaar. Wij vertrouwen erop dat wij samen met onze studenten een goede kans van slagen hebben om onze visie en missie te kunnen realiseren