(Deel)examens

Als alle deelcertificaten van de totale opleiding zijn behaald, en de afstudeeropdracht (indien van toepassing) voldoende wordt gewaardeerd kan het diploma in ontvangst genomen worden. Er is geen sprake meer van een eindexamen. Per semester wordt per deelkwalificatie een aantal deelexamens afgenomen.

De student moet 80% van de lessen van elke kavel per periode gevolgd hebben. Voldoet de student niet aan die eis dan mag hij/zij het eerste deelexamen van die kavel niet maken.

De studenten moeten de presentielijsten iedere dag bij de leerkrachten ondertekenen als bewijs van hun aanwezigheid.

 

REGELS DIE TIJDENS HET DEELEXAMEN VAN TOEPASSING ZIJN:

  1. Gedurende het deelexamen worden er geen benodigdheden geleend of uitgeleend.
  2. Mobiele telefoons moeten uitgeschakeld en niet zichtbaar zijn.
  3. Communiceren onderling is tijdens het deelexamen niet toege­staan.
  4. Zonder uniform wordt de student niet tot het deelexamen toegelaten.
  5. Bij ongepast en storend gedrag moet het werk ingeleverd worden en de student wordt door de surveillant uit het lokaal verwijderd. De sur­veillant maakt een proces-verbaal en geeft het door aan het examenbureau.