HBO-pakket

Het HBO-pakket is bestemd voor de leerlingen die na hun Middenkaderfunctionarisopleiding verder willen studeren.

In semester 4 wordt de basis voor het HBO pakket gemaakt. Als men aan de norm voldoet, kan in de semesters 6 en 7 naast het pakket techniek de keuze-deelkwalificatie HBO gevolgd worden. Dit houdt in 12 extra lesuren per week en is bestemd voor de studenten die willen doorstromen naar het Hoger Beroeps Onderwijs: de UoC of een Hogeschool in Nederland.

Om in aanmerking te komen voor het HBO-deelcertificaat moet men in semester 4 minimaal de volgende cijfers voor onderstaande kavels behalen:

Nederlands  6
Engels  6
Wiskunde  7
Natuurkunde  7

Alleen leerlingen die zichzelf voor de HBO-lessen aanmelden worden in behandeling genomen. Latere aanvragen worden niet behandeld! Aanmeldingsformulieren zijn in juni verkrijgbaar. Aan het begin van elk schooljaar wordt plaatsing voor de HBO-lessen bekend gemaakt.

De cursus vangt in januari aan. De HBO-lessen vinden op dinsdag en donderdag plaats in semesters 6 en 7.

Het eindcijfer voor de kavels wis- en natuurkunde bestaat uit de resultaten van twee (2) schoolonderzoeken en één Centraal Examen. SO1 wordt in april en SO2 wordt in november afgenomen. Het examen vindt in december en de herkansing in januari, van het daaropvolgende jaar, plaats. Alleen studenten die aan alle toetsen hebben deelgenomen hebben recht op een cijferlijst. Om voor het HBO-certificaat in aanmerking te komen moet aan de volgende norm worden voldaan: geen cijfer lager dan 5,0 en niet meer dan één onvoldoende. Na het voltooien van de niveau 4-opleiding is het ook mogelijk om het HBO-pakket te volgen. Hiervoor wordt er geen norm voor plaatsing gehandhaafd.