Visie & Structuur

 

Visie

De studentenzorg moet een bijdrage leveren aan het succesvol afronden van een gekozen opleidingstraject, het kiezen van passend werk, het goed kunnen functioneren op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

 

Structuur

De zorgstructuur omvat alle voorzieningen bij elkaar die eraan bijdragen dat (zorg)studenten optimaal profiteren van het zorgaanbod binnen de school.