Klassenmentor

De klassenmentor is de steunpilaar van de klas. Hij vangt de leerlingen op, handelt of bemiddelt bij gebleken problemen van indivi­duele leerlingen en van de klas, verwijst eventueel door naar specialisten binnen de school. Hij houdt zich op de hoogte van de vorderingen van zijn klas. Hij vormt de schakel tussen de leerling, de vakdocenten, de decaan, de leerlingenbegeleider.

Hij/zij onderhoudt ook contacten met de ouders. Bij voorkomende problemen kunnen ouders het beste contact opnemen met de klassen­mentor. De leerlingen doen er verstandig aan, de klassen­mentor zo goed mogelijk te informeren over eventuele problemen die zich voordoen en die de studieprestaties nadelig kunnen beïnvloeden. Zonodig kan de klassenmentor deze zaken inbrengen bij het mentorenoverleg en de bespreking van de cijfers.

De klassenmentor krijgt een wekelijks overzicht van het te laat komen en absenten van zijn klas. Hij is bevoegd disciplinaire maatregelen te treffen tegen leerlingen die regelmatig te laat komen. Deze maatregelen hoeven niet uniform te zijn.