Decaan

Decaan: Dhr. E. Zimmerman

De schooldecaan heeft de zorg over de keuzebegeleiding van leerlingen.

Keuzebegeleiding is gericht op de oriëntatie en het kiezen van studie- en beroepsrichting.

Specifieke werkzaamheden:

  • De decaan is verantwoordelijk voor de gehele loopbaanoriëntatie en begeleiding LOB binnen de school.
  • De decaan heeft een initiërende, coördinerende, aansturende en begeleidende taak in de richting van de schoolleiding, coördinator, vakdocent, de mentor en de ouders/­ voogd/­ verzor­ger.
  • De decaan organiseert en coördineert projecten op het terrein van de aansluiting onderwijs – arbeid gericht op toekomst- mogelijk­heden in samenwerking met stage coördinator.
  • De decaan adviseert over instroom en doorstroming binnen de eigen instelling en bemiddelt bij problemen.
  • De decaan verschaft inlichtingen over de verschillende studie­richtingen, profielen en leerwegen binnen de school.
  • De decaan verschaft informatie aan zowel individu als groepen.
  • De decaan draagt zorg voor het regelen van het geven van infor­matie in verband met studiefinanciering en andere financiële voorzieningen.