Overgangsnormen

De overgangsnormen geven aan of de leerling overgaat.

De overgangsnormen zijn verschillend per afdeling.
Na de eerste deelexamenweek ontvangen de leerlingen de overgangsvormen.

Eerste jaarleerlingen van niveau 4 en 3 die het afgelopen jaar hun opleiding niet met succes hebben doorlopen, stromen uit.

De school kan deze leerlingen onder voorbehoud opleidingen aanbieden op respectievelijk niveau 3 of 2. Deze leerlingen dienen wel tijdens de inschrijfdagen zich opnieuw in te schrijven.